Poštovani,

na ovoj stranici možete pregledati sve važne dokumente Ferratum banke vezane za kreditiranje.

Ferratum Bank

Standardni uvjeti Ugovora o kreditu koji se primjenjuju na korisnike u Hrvatskoj od 07.05.2019.
Standardni uvjeti Ugovora o kreditu koji se primjenjuju na korisnike u Hrvatskoj od 01.01.2019
Standardni uvjeti Ugovora o kreditu koji se primjenjuju na korisnike u Hrvatskoj od 15.10.2018
Standardni uvjeti Ugovora o kreditu koji se primjenjujuju na korisnike u Hrvatskoj do 19.12.2017
Standardni uvjeti ugovora o kreditu koji se primjenjuju na korisnike u Hrvatskoj od 20.12.2017._0
Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za mikro kredite s rokom dospijeća do 1 mjeseca od 07.05.2019.
Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za plus kredite s rokom dospijeća od 2 mjeseca i više od 07.05.2019
Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za plus kredite s rokom dospijeća od 2 mjeseca i više koji se primjenjuje od 01.01.2019.
Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za plus kredite s rokom dospijeća od 2 mjeseca i više koji se primjenjuje od 15.10.2018.
Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za mikro kredite s rokom dospijeća do 1 mjeseca koji se primjenjuje od 15.10.2018_
Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za mikro kredite s rokom dospijeća do 1 mjeseca koji se primjenjuje od 02.07.2018_
Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za plus kredite s rokom dospijeća od 2 mjeseca i više koji se primjenjuje od 02.07.2018.
Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za plus kredite s rokom dospijeća od 2 mjeseca i više
Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za mikro kredite s rokom dospijeća do 1 mjeseca
Cjenik usluga koji se primjenjuje na korisnike od 01.01.2019.
Cjenik usluga koji se primjenjuje na korisnike do 01.07.2018.
Cjenik usluga koji se primjenjuje na korisnike od 02.07.2018.